مسیر قبولی – روز چهارم یازدهم تجربی

roz-4-11t

جلسه چهارم- مسیر قبولی

فیزیک- مغناطیس جلسه 4

زیست – فصل 1 جلسه 2

شیمی – فصل 1 جلسه 3

ریاضی- لگاریتم

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥