مسیر قبولی – روز سوم یازدهم تجربی

roz-3-11t

جلسه سوم- مسیر قبولی

فیزیک- مغناطیس جلسه 3 

شیمی – فصل 1 جلسه 3

ریاضی- لگاریتم

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥