مسیر قبولی – روز دوم یازدهم تجربی

roz-2-11t

جلسه دوم- مسیر قبولی

فیزیک- مغناطیس جلسه 2

شیمی – فصل 1 جلسه 2

زیست – فصل 1 جلسه 1

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥