مسیر قبولی – روز سوم انسانی

roz-3-ensani

جلسه سوم- مسیر قبولی

ادبیات تخصصی – فصل 1 جلسه 3

عربی دهم- فصل 1 جلسه 2

ریاضی – معادلات

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥