مسیر قبولی – روز اول انسانی

roz-1-ensani

جلسه اول- مسیر قبولی

ادبیات تخصصی- وزن جلسه 1

ریاضی انسانی – معادلات

اقتصاد-بخش 1 فصل 3

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥