مسیر قبولی – روز چهارم دهم تجربی

roz-4-10t

جلسه چهارم- مسیر قبولی

فیزیک – کار و انرژی جلسه 3

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥