مسیر قبولی – روز اول یازدهم تجربی

roz-1-11t

جلسه اول- مسیر قبولی

فیزیک- مغناطیس جلسه 1

شیمی – فصل 1 جلسه 1

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥