مسیر قبولی – روز چهارم انسانی

roz-4-ensani

جلسه چهارم- مسیر قبولی

عربی دهم- فصل 1 جلسه 3

اقتصاد – حل تست بخش 1 فصل 3

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥